Флуд из Покупка квартиры в отеле- документы - Форум о Болгарии

Флуд из Покупка квартиры в отеле- документы

Аватара пользователя
Яков
Освоившийся
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 22:28
Откуда: Днепропетровск
Пол: Не указано

Флуд из Покупка квартиры в отеле- документы

Сообщение Яков » 11 ноя 2014, 00:38

admin писал(а): разговоры в таком тоне на нашем форуме не приветствуются.

Тон всех пользователей должен быть тогда одинаковый, т.е. или всем можно или всем нельзя, дифференцировать на плохих и хороших, сомнительная практика.

Я нормально и культурно вроде общаюсь со всеми , кроме одного циркача, я просто его цитирую.
Ок. Учту.
Аватара пользователя
Яков
Освоившийся
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 22:28
Откуда: Днепропетровск
Пол: Не указано

Re: Покупка квартиры в отеле- документы

Сообщение Яков » 11 ноя 2014, 01:02

Андрей М писал(а): откройте любой нотариальный акт и посмотрите.

Зачем любой, есть у меня Нотариален акт гостиницы, завтра гляну, но я точно знаю, что там 9-ть апартаментов все без нумерации и как их можно "ограничить" не совсем понятно, особенно те что на 3-м этаже, которые без владения общей частью лестницы ничего не стоят в итоге, даже если их продать с какими то четкими границами, которые придумает нотариус.
Аватара пользователя
Яков
Освоившийся
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 22:28
Откуда: Днепропетровск
Пол: Не указано

Покупка квартиры в отеле- документы 2

Сообщение Яков » 11 ноя 2014, 01:19

Друга тежест е съсобствеността на имота, когато е определена в идеални части, а не в реални граници. Такъв имот е неподеляем, защото или няма нужното минимално лице към улицата, или нужната минимална площ, за да бъде обособен като самостоятелен парцел. Ако е закрит имот той не може да бъде разделен реално, защото няма как да бъдат обособени самостоятелни санитарни помещения. Такъв имот може да ползва, ако съсобствениците сключат договор за разпределение, ползване и владение на имота.

Заключают дополнительны договор после сделки (до сделки вы еще не собственник части, т.е. не с кем его заключать), возможно даже у нотариуса, а если возникнут споры по этому вопросу или вообще собственник гостиницы откажется что то дополнительное подписывать? Вот и проблемы, Такъв имот е неподеляем ни до ни после сделки.
А нотариус подпишет эту сделку, аж бегом.
Аватара пользователя
Яков
Освоившийся
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 22:28
Откуда: Днепропетровск
Пол: Не указано

Re: Покупка квартиры в отеле- документы

Сообщение Яков » 11 ноя 2014, 01:34

Еще немного терпения, еще одна простынь
Нашел

Собственикът на един урегулиран поземлен имот (УПИ) не може да отдели ½ от него и да го продаде. Той дори не може да се уговори със съседа си да му отстъпи една ивица от своята земя, за да разшири неговия УПИ за сметка на своя УПИ. Такива сделки могат да се оформят само ако за тази цел се измени регулацията – като в първия случай от УПИ се направят 2 нови имота, а във втори случай ако се намали площта на едното УПИ и се увеличи площта на съседния УПИ. Такова изменение на регулацията би могло да се извърши, но само ако отговаря на изискванията на ЗУТ. Съгласно чл. 200 ЗУТ реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност, но само ако са спазени изискванията за минимални размери на ЗУТ. (в градовете: 14 м лице, 300 кв.м. повърхност; в курортите: 16 м лице, 500 кв.м. повърхност, във вилните зони: 18 м лице, 600 кв.м. повърхност).

Чл. 200. (1) Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако са спазени изискванията за минималните размери по чл. 19.

(2) Правилото на ал. 1 не се прилага в случаите, когато частта от поземления имот се присъединява към съседен имот при условията на чл. 17, а оставащата част отговаря на изискванията на чл. 19 или се присъединява към съседен имот.

Когато поземлените имоти са урегулирани, кметът на общината трябва да одобри подробен устройствен план (ПУП) преди издаване на нотариален акт.В съответните граници имотът е едно цяло – земята и всичко, което е свързано със земята, се обхваща от имота, но Законът позволява сградата в един имот да се отдели в самостоятелен имот, откъснат от земята, но само по силата на договор, с който собствеността върху сградата се прехвърля, като в договора изрично ще се запише, че този, който я прехвърля, запазва собствеността върху земята. Това откъсване дава на собственика правото на строеж, като по силата на това право собственикът на сградата може да я държи в чуждата земя.

Самата сграда може да е разделена на 2 и повече имота – всеки един представлява за правото отделна реална част от сградата, следователно той може да се прехвърля, както е построен по архитектурен проект/инвестиционен план. Когато сградата е разделена между различни собственици по този начин, казваме, че тя принадлежи на собствениците в етажна собственост. В такъв случай по закон някои части от сградата се смятат за общи на всички собственици. Изразът, който Законът използва, е: “всеки има дял в общите части, който отговаря на собствеността на имота му”. Този дял не може да се отдели или да се прехвърли самостоятелно от помещенията, към които е придаден.

Когато се прехвърля собственост в такава сграда, прехвърлянето обхваща задължително и дела, който се припада от общите части – те са такива части, от сградата, които служат за общо ползване поради естеството си или поради предназначението, което им е дадено от всички етажни собственици.

Възможно ли е един такъв имот да се раздели на 2 части? – Отговор дава ЗУТ – собственикът на такъв обект не би могъл да продаде 2 от 3те или 4те стаи, които има, освен ако не направи постъпки за разделянето доброволно или по съдебен ред – чл. 202 ЗУТ – доброволна делба на съсобствена сграда, жилище, друг обект, както и правна сделка за прехвърляне на реално определени части от тях могат да се извършват само ако обособените части/дялове отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти – това се удостоверява от общинската администрация.
Чл. 202. Доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях могат да се извършват само ако обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти, с изключение на обектите по чл. 147, ал. 1, т. 1. Това се удостоверява от общинската (районната) администрация.

Тук главният архитект на общината е компетентен да одобри инвестиционния проект или да издаде мотивиран отказ.

Ако се цели извършване на съдебна делба, то тогава Законът изисква тази делба да се извърши само ако съответните дялове могат да бъдат обособени в самостоятелни обекти без значителни преустройства и без неудобства, при спазване на нормативните правила.
Аватара пользователя
Яков
Освоившийся
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 22:28
Откуда: Днепропетровск
Пол: Не указано

Re: Покупка квартиры в отеле- документы

Сообщение Яков » 11 ноя 2014, 01:41

Переведу
Когда здание разделено между различными собственниками, таким образом, сказать, что он принадлежит к владельцам в кондоминиуме. В таком случае, юридически определенные части здания считаются общими для всех владельцев. Выражение, что используется закон: «каждый имеет долю в общих зонах

...добровольное раздел совместном владении здания, жилья и другого объекта и юридической сделки о передаче некоторых реальных частей них можно проводить только тогда, когда отдельные части / блоки соответствуют утвержденным инвестиционным проектам для этого - она ​​сертифицирована по муниципальной администрации..

Здесь главный архитектор муниципалитета является компетентным утвердить инвестиционный проект или выдать мотивированный отказ.
Ella писал(а):какие документы

Вот этот документ и надо смотреть, есть он или нет.
подробнее http://pravoto.net/material/pravo_na_so ... t/52985/p2
Аватара пользователя
Яков
Освоившийся
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 22:28
Откуда: Днепропетровск
Пол: Не указано

Re: Покупка квартиры в отеле- документы

Сообщение Яков » 11 ноя 2014, 01:55

Р Е Ш Е Н И Е
№ 27.05.2011 година гр.Пловдив
В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав на десети март 2011г. в публичното заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЪСТИНА ДИМИТРОВА

СЕКРЕТАР: Петя Карабиберова, като разгледа докладваното от председателя гр.д.№11802 по описа за 2010г., намира за установено следното:

Иск за делба с правно основание чл.34 от ЗС във фаза по допускането.
.........................................................
.........................................................
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ нотариален акт №48, т.12/07.05.1996г. на Нотариус при Пловдивски районен съд, с който на основание чл.483 от ГПК С.И.Д. е признат за собственик

Вот тебе и Нотариус и его Нотариален Акт подписаный
Аватара пользователя
Кравец
Освоившийся
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 12:47
Пол: Не указано

Покупка квартиры в отеле- документы3

Сообщение Кравец » 11 ноя 2014, 08:53

Ну и бред тут понаписал этот Яков, еле прочитал. Чел вообще не понимает о чём разговор, не знает, что такое общие части, как что оформляется, а с ним спорят. Полная лажа.
Аватара пользователя
Марго
Освоившийся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 21:46
Пол: Не указано

Re: Флуд из Покупка квартиры в отеле- документы

Сообщение Марго » 11 ноя 2014, 10:03

Кравец писал(а):Ну и бред тут понаписал этот Яков, еле прочитал. Чел вообще не понимает о чём разговор, не знает, что такое общие части, как что оформляется, а с ним спорят. Полная лажа.

Видно , что Вы новичок на форумах, не знаете этого перосонажа. Он на всех отметился и на всех его забанили за пустую болтовню и склоки:mi_ga_et: .
Аватара пользователя
Яков
Освоившийся
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 22:28
Откуда: Днепропетровск
Пол: Не указано

Re: Флуд из Покупка квартиры в отеле- документы

Сообщение Яков » 11 ноя 2014, 11:59

Марго писал(а):Видно , что Вы новичок на форумах, не знаете этого перосонажа. Он на всех отметился и на всех его забанили за пустую болтовню и склоки:mi_ga_et: .

Да все потому что как я понял на всех форумах с пользователями переселенцами, умственные способности у них весьма ограничены, люди представляют собой мало думающие субъекты и их интересует как выжить в чужой стране, без перспективы развития, что морально, что духовно.
А с такими примитивными взглядами на жизнь им тяжело воспринимать активного, думающего человека и это вызывает отторжение от коллектива банальных иждивенцев, которых интересует что пожрать и где на это найти денег. Тем же кому удалось несказанно разбогатеть на обдуривании своих же земляков, они не знают куда свою гордыню засунуть, чем очень смешно выглядят, как грузчики-миллионеры, без следов интеллекта на лицах

Случайно встречался в Варне с коллективом одного из форумов, на котором они все такие крутые и важные, когда пишут свои сообщения, а когда увидел их вживую, так одни слезы, жалкое сборище мелких духом и морально уродливых типчиков, которые стесняются своего вида...... еще немного и бомжи переселенцы.
Без ников и клавиатуры даже поговорить не о чем, очень напоминает банальное стадо.
Так что общение на форуме, очень отличается от реальной жизни в которой сразу видно ху из ху.
Из села можно уехать, но выкинуть село из головы не всегда удается.

Я так понял вам больше нравится общаться с супер-риелтором Вовочкой из Варны с ником Бриз.... я не возражаю, общайтесь......

Вернуться в «Архив и флуд из тем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей